Statek Winter v.o.s.,
se sídlem ve Vysokých Žibřidovicích, je rodinnou společností, která vznikla 3.12.2019. Společnost se zabývá zemědělskou prvovýrobou a hospodaří v katastrech Vysoké Žibřidovice, Vysoká u Malé Moravy, Žleb a částečně v katastrálním území Kopřivná. Výměra obhospodařované plochy je 435 hektarů a 99 % výměry tvoří louky a pastviny.
Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemných krmiv a zabezpečení krmivové základny pro chovaná zvířata na zimní období. Dle potřeby jsme schopni zabezpečit i drobné služby pro okolní farmáře a instituce. Společnost hospodaří v režimu ekologického hospodaření na celé své výměře a je každoročně kontrolována a certifikována společností KEZ o.p.s.
Nosným programem společnosti je tradiční pastevní odchov hospodářských zvířat v oblasti podhůří Jeseníků s důrazem na zavádění ekologických forem hospodaření a moderních pastevních technologií při respektování principů ochrany přírody a krajiny s jejím využitím k rekreačním účelům.
Společnost provozuje porážku a bourárnu masa která je zatím jediným ekologicky certifikovaným provozem v Olomouckém kraji. Můžeme porážet skot a jatečná jehňata. Po dohodě jsme schopni zásobovat restaurace, regionální prodejny ale i drobné spotřebitele.