Naše společnost, díky nadmořské výšce, ve které hospodaří, je zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka. Společnost má základní stádo matek, které čítá 120 ks krav původně českého strakatého plemene, které překřižujeme masnými plemeny jako je Hereford, Masný Simentál. V současné době používáme v přirozené plemenitbě býky plemene Piemontese a Blonde d´Aquitaine. Vyprodukovaná telata z těchto spojení mají velmi dobré osvalení a jsou velmi vhodná pro produkci kvalitního hovězího masa. Navíc maso z plemene Piemontese má nejnižší obsah cholesterolu ze všech hovězích mas.

Pastevní areály naší společnosti mají rozlohu 220 ha a jsou ve třech katastrech. Přes zimu stahujeme chovaná zvířata na tak zvaná zimoviště a to ve Vysokých Žibřidovicích a ve Žlebu. Pastvou zvířat chceme přispět k jejich přirozenému chování a pohybu venku. Jsme přesvědčeni že tímto způsobem zajistíme jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci. Zásahy lidského faktoru omezujeme na minimum.

Na pastvinách zachováváme všechny ekologicky stabilní krajinné prvky jako jsou remízky, meze, aleje. Chovaná zvířata je pak používají jako úkryty před špatným počasím, nebo jako přirozený stín v horkých letních měsících. I v živočišné výrobě se řídíme zásadami ekologického chovu.